Home

Rotterdam Kralingen

Blijdorp
> Informatie
> Speciaal in Blijdorp
>
Diergaarde Blijdorp
> Foto's van Blijdorp
> Plattegrond

Wijk activiteiten
> Foto's evenementen

Bedrijven in de wijk
> De bedrijven

Woningen te koop
> Woningen aangeboden
> Woning gevraagd

Onze Sponsors
> Makelaar
> Webdesign
> Uw bedrijf


Prijzen Adverteren
> Advertentie woningen

> Advertentie bedrijven

Contact
> Contact

 

Rotterdam Hillegersberg, de geschiedenis.


Rotterdam Blijdorp

De aanleg van de wijk

Blijdorp werd tussen 1931 en 1940 aangelegd in de Blijdorpse polder, waar de wijk naar genoemd is. De wijk wordt begrensd door de in 1940 gedempte Noorderhaven, het Noorderkanaal, het Schie-Schie kanaal en de spoorlijn naar Hoek van Holland. Blijdorp grenst aan de wijken Bergpolder en de Provenierswijk.

De aanleg van Blijdorp werd mogelijk na het dempen van de Rotterdamse Schie, deels met puin van het Duitse bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940. De demping was overigens al voor de oorlog begonnen.
Na dit bombardement was de behoefte aan nieuwe huisvesting groot en werden in het Noorderkanaal een groot aantal woonboten gebouwd. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze na een aantal jaren weer zouden verdwijnen, maar ze liggen er nog steeds.
De in 1934 in gebruik genomen Prinsekerk was de vervanging van de oude Oosterkerk aan de Hoogstraat, die hierna werd gesloopt. Een tweede in de wijk staande kerk, de Statensingelkerk, werd in 1988 gesloopt en, zoals in die tijd gewoonte was, vervangen door een bejaardentehuis.

De Eendracht 1931-1934
Midden in de wijk ligt het monumentale wooncomplex 'De Eendracht', ontworpen door architect J.H. van den Broek, dat inmiddels een rijksmonument is geworden. 'De Eendracht' wordt begrensd door de Statenweg, Vroesenlaan, Navanderstraat en Van der Horststraat.
Van den Broek ontwierp de huizen onder het motto ‘licht, lucht en ruimte’. De tussenwanden bestonden uit glazen schuifdeuren, zodat de bewoners zelf de ruimte verder konden indelen.

Centraal Plan 1937-1939
Het Centraal Plan omvatte de vier woonblokken, met bedrijfspanden op de benedenverdieping, op de kruising Stadhoudersweg-Statenweg met ruime woningen, gelegen rond ruime binnenterreinen. Deze zijn een voorbeeld van de Blijdorpse woningbouw uit de dertiger jaren.
De woningcomplexen zijn ontworpen door de architecten J.H. van den Broek, W.Th. ten Bosch en Albert Otten in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. In een rapport van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg staat over het Centraal Plan : ‘Het project diende als voorbeeld voor de verder door particuliere woningbouwondernemers uitgevoerde architectonische invulling van het Uitbreidingsplan Blijdorp’.
Rond 1996 werden de panden, vooral de benedenverdieping, nog fors verbouwd, hetgeen het oorspronkelijke karakter deels heeft aangetast.

De toekomst
De gemeente Rotterdam heeft Blijdorp voorgedragen voor de status van beschermd stadsgezicht.
 


Foto's: 010webfotografie.nl
Webdesign: 010webdesign.nl
Powered by: FunArt